CLOSE

Tel:02-990-8886, 085-800-0881

Maintenance header

Smart Slider with ID #5 does NOT EXIST or has NO SLIDES!

Usage: Used in PHP

HybridAutoCar ได้ขยายบริการเพิ่มเติมในส่วนของการบำรุงรักษารถตามระยะ โดยเฉพาะการเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆ เช่น น้ำมันเครื่อง , น้ำมันเกียร์ ทั้งแบบปกติและแบบเต็มระบบ, น้ำยาหม้อน้ำ, น้ำมันเฟืองท้าย, น้ำมันเพาเวอร์, น้ำมันเบรคฯ โดยมุ่งเน้นให้มีบริการที่ดี และใช้แต่ของดีมีคุณภาพ ซึ่งในอนาคตเราก็แพลนที่จะขยายเพิ่มเติมบริการอื่นๆอย่างต่อเนื่องครับ

“ เราคือ Amsoil Rangsit ขายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษสุดตลอด 365วัน”

น้ำมันเครื่อง

อ่านต่อ
ซ่อนข้อความ

 

Liqui Moly Lubrican

 มันเครื่อง Liqui Moly สำหรับเครื่องยนต์ เบนซินและดีเซล

Liqui Molyน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง ผลิตและบรรจุใน เยอรมัน100% สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ขับลื่นตลอดอายุงาน 

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

 special tec aa 0w 20 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Special Tec AA 0W-20
อายุงาน 16,000กม. หรือ1ปี

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 430.-  xxx  xxx 
4 ลิตร 1,600.-  xxx   xxx
 special tec aa 10w 30 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Special Tec AA 10W-30
อายุงาน 16,000กม. หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 420.- xxx  xxx 
5 ลิตร  1,800.-  xxx xxx 
 Top Tec 4605 5w 30 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Top Tec 4605 5W-30
อายุงาน 40,000กม. หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 580.-   xxxx   xxxx
5 ลิตร 2,300.-  xxxx  xxxx
   
 Leichtlauf hight tec 5w 40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Leichtlauf Hight Tec 5W-40
อายุงาน 40,000กม. หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 580.-   xxxx   xxxx
5 ลิตร 2,300.-  xxxx  xxxx
 super Leichtlauf 10w 40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Liqui Moly

Super Leichtlauf 10W-40
อายุงาน 40,000กม. หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 370.-   xxxx   xxxx
5 ลิตร 1,650.-  xxxx  xxxx

 

European

 มันเครื่อง Amsoil สำหรับรถยุโรป  Amsoil European

น้ำมันเครื่อง ที่ร้านจะเน้นทำสินค้าของAmsoilเป็นหลัก เพราะมีคุณภาพสูง ผลิตในอเมริกา100% มีผลLAB Test ชัดเจน และได้รับเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงแล้วว่าใช้ดีจริง ขับลื่นตลอดอายุงาน 

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

 LOW SAPS น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Amsoil European

Car formura 5W-30 Low SAPS
อายุงาน20,000กม หรือ1ปี

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 900.-  xxx  xxx 
4 ลิตร 3,500.-  xxx   xxx
 Full saps น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Amsoil European

Car formula 5W-40 Full SAPS
อายุงาน12,000กม หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 660 xxx  xxx 
4 ลิตร  2,580.-  xxx xxx 
 Mid Saps น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% Amsoil European

Car formula 5W-40 Mid SAPS
อายุงาน2,0000กม หรือ1ปี


ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 730.-   xxxx   xxxx
3.784 ลิตร 2,850.-  xxxx  xxxx
   

 

22 l

 มันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 

Amsoil OE , Amsoil PremiumDesel , Valvoline Power Commonrail , Valvoline Super Commonrail

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

22 m  น้ำมันเครื่อง Amsoil OE ดีเซล

10W-30

อายุงาน15,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 610.-   xxxx xxxx
3.784 ลิตร  2,360.-  xxxx xxxx 
24 m น้ำมันเครื่อง Amsoil OE ดีเซล

15W-40

อายุงาน15,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 620.-  xxxx xxxx 
3.784 ลิตร 2,400.-  xxxx   xxxx
 16 m

น้ำมันเครื่อง Amsoil PremiumDesel
5W-40
อายุงาน20,000-40,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  820 xxxx  xxxx
3.784 ลิตร 3,200.-  xxxx  xxxx
 Super commonrail

น้ำมันเครื่อง Valvoline Super Commonrail
15W-40
อายุงาน 8,000 กม. หรือ6เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  195.- xxxx  xxxx
1 แกลอน  1,050.-  xxxx  xxxx
 pow diesel

น้ำมันเครื่อง Valvoline Power Commonrail
10W-30
อายุงาน 8,000 กม. หรือ6เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  180.- xxxx  xxxx
1 แกลอน  1,045.-  xxxx  xxxx

 

1 l

 มันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

 Amsoil XL , Amsoil Signature, Ptt , Valvoline

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

all climate น้ำมันเครื่อง Valvoline กึ่งสังเคราะห์

15W-40 All Climate
อายุงาน8,000กม หรือ6เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 185.-  xxx  xxx 
4 ลิตร 720.-  xxx   xxx
ptt 50s 10w 40 น้ำมันเครื่อง PTT กึ่งสังเคราะห์

10W-40
อายุงาน5,000กม หรือ6เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 150.-  xxx  xxx 
4 ลิตร 550.-  xxx   xxx
ptt น้ำมันเครื่อง PTT 100%สังเคราะห์

0W-40
อายุงาน10,000กม หรือ12เดือน
แถมบัตรเติมน้ำมัน300.-ฟรี

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร xxx  xxx  xxx 
4 ลิตร  1,450.-  xxx xxx 
40 m น้ำมันเครื่อง Amsoil รุ่น Xlทุกเบอร์

0W-20 , 5W-30 , 10W-40
อายุงาน15,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 580.-   xxxx   xxxx
3.784 ลิตร 2,230.-  xxxx  xxxx
41 m น้ำมันเครื่อง Amsoil รุ่น Signatureทุกเบอร์

0W-20 , 5W-30 , 10W-40
อายุงาน20,000-40,000กม หรือ12เดือน

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 760.-   xxxx  
3.784 ลิตร 2,980.-   xxxx  

 

น้ำมันเกียร์

 

อ่านต่อ
ซ่อนข้อความ

 น้ำมันเกียร์ Liqui Moly

Tranmission Oil

  สำหรับเกียร์ออโต้และ CVT

 

 

น้ำมันเกียร์ Liqui Moly น้ำมันคุณภาพสูง ผลิตและบรรจุใน ประเทศ เยอรมัน 100%

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

ATF 1400

น้ำมันเกียร์ CVT รุ่น Top Tec ATF 1400
*อายุงาน*

เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)80,000กม.หรือ2ปี

เปลี่ยนก้นอ่าง 30,000กม.หรือ1ปี

*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  750.- xxx  xxx


 

ATF 1200

น้ำมันเกียร์ ออโต้ รุ่น Top Tec ATF 1200
*อายุงาน*

เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)100,000กม.หรือ2ปี

เปลี่ยนก้นอ่าง 40,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  590.- xxx  xxx
ATF 1600

น้ำมันเกียร์ ออโต้ รุ่น Top Tec ATF 1800
*อายุงาน*

เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)100,000กม.หรือ2ปี

เปลี่ยนก้นอ่าง 40,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 590 .- xxx   xxx

น้ำมันเกียร์ Amsoil

4 l

  สำหรับเกียร์ออโต้ CVT และ เกียร์ธรรมดา 

 

น้ำมันเกียร์ค่าย Amsoil นั้นมีประสิทธิภาพสูงมาก เกินคุณภาพน้ำมันเกียร์ศูนย์ไปไกล จึงมีราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อเปลี่ยนรับประกันขับดีขึ้น และ เกียร์ทนขึ้นเห็นผลชัดเจนแน่นอน เพราะลูกค้าจำนวนไม่น้อยได้พิศูจน์แล้วโดยเฉพาะกลุ่มเกียร์ออโต้
และCVT น้ำมันก็มีอายุการใช้งานยาวนานอีกด้วย

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

4 m

น้ำมันเกียร์ CVT ทุกรุ่น
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)80,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 30,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  920.- xxx xxx
9.5 ลิตร  8,900.- xxx  xxx
3 m

น้ำมันเกียร์ ออโต้ 
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)100,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 40,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  870.- xxx  xxx
11 m

น้ำมันเกียร์ ออโต้ 
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)100,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 40,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร 870 .- xxx   xxx
21 m

น้ำมันเกียร์ แมนนวล ทุกรุ่น
อายุงาน160,000กม.
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น ราคา ยกลัง
1 ลิตร  1,240.- xxx  xxx

น้ำมันเกียร์ Valvoline

19 l

  สำหรับเกียร์ออโต้และ CVT

 

น้ำมันเกียร์ค่าย Valvoline ถือเป็นน้ำมันเกียร์คุณภาพที่ราคาไม่แพงจนเกินไป แม้ไม่ไดีดีเท่าAmsoil แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เทียบเท่าหรือดีกว่าน้ำมันเครื่องศูนย์บางตัวครับ ตัวน้ำมันเกียร์ผลิตใรอเมริกาแท้100%

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

15 m

น้ำมันเกียร์ CVT ทุกรุ่น
อายุงาน เปลี่ยนเต็มรบบ(ฟรัช)50,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 20,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

*ราคาสินค้ายังไม่รวม (VAT)

ขนาด ราคาปลีก ราคาส่ง(8ขวด) ราคาโปรโมชั่น
1 ลิตร 330.- 315.- xxx.-
19 m

น้ำมันเกียร์ ออโต้ ทุกรุ่น
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)80,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 30,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

*ราคาสินค้ายังไม่รวม (VAT)

ขนาด ราคาปลีก ราคาส่ง(8ขวด) ราคาส่งโปรโมชั่น
1 ลิตร 330.-  315.- xxx.-