CLOSE

Tel:02-990-8886, 085-800-0881

Maintenance header
Slider

น้ำมันเกียร์ Valvoline

เกียร์ทุกรุ่น

ออโต้ , CVT

น้ำมันเกียร์ค่าย Valvoline ถือเป็นน้ำมันเกียร์คุณภาพที่ราคาไม่แพงจนเกินไป แม้ไม่ไดีดีเท่าAmsoil แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เทียบเท่าหรือดีกว่าน้ำมันเครื่องศูนย์บางตัวครับ ตัวน้ำมันเกียร์ผลิตใรอเมริกาแท้100%

“ราคาเฉพาะสินค้าไม่รวมค่าแรงเปลี่ยนครับ”

 

15 m

น้ำมันเกียร์ CVT ทุกรุ่น
อายุงาน เปลี่ยนเต็มรบบ(ฟรัช)50,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 20,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปลีก ราคาส่ง(8ขวด) ราคาโปรโมชั่น
1 ลิตร 321.- 305.- xxx.-

 

19 m

น้ำมันเกียร์ ออโต้ ทุกรุ่น
อายุงาน เปลี่ยนเต็มระบบ(ฟรัช)80,000กม.หรือ2ปี

            เปลี่ยนก้นอ่าง 30,000กม.หรือ1ปี
*อายุงานตามSpecสินค้า

ขนาด ราคาปลีก ราคาส่ง(8ขวด) ราคาส่งโปรโมชั่น
1 ลิตร 321.-  305.- xxx.-

 

“ซื้อน้ำมันเกียร์Valvolineจากทางร้าน ค่าเปลี่ยน,ฟรัช ราคาพิเศษ”

 

 

 right banner

 lqu

 

 

signatureseries

 *ยืดอายุการใช้งาน 25,000 Km.หรือ1ปี*

 

Diesel Banner

*ยืดอายุการใช้งาน 16,000 Km.หรือ1ปี*

 

XL Motor oils

*ยืดอายุการใช้งาน 16,000 Km.หรือ1ปี*